Cilj kursa ".NET Developer"

.NET Developer

Cilj kursa je obuka korisnika za poslove .NET Developer-a tj. programera. Ovi poslovi podrazumevaju razvoj programa za Microsoft .NET platformu. Fokus će biti na razvoju desktop aplikacija za Windows, pristupu podacima iz baza podataka na Microsoft SQL serveru u .NET programima i razvoju Web servisa. Operativni sistem Windows je instaliran na oko 95% personalnih računara, pa se stoga ogromna većina desktop aplikacija razvija upravo za ovaj operativni sistem. Desktop aplikacije su aplikacije koje se instaliraju na računar korisnika. Aplikacije tog tipa su Microsoft Office aplikacije Word, Excel i Outlook, Adobe Photoshop, Google Chrome, VLC Media Player, Microsoft Visual Studio i mnoge druge. U aplikacijama koje su namenjene obradi raznih vrsta dokumenata, dokumenti se čuvaju u fajlovima, pa će se na kursu izučavati i pristup fajlovima i upotreba najčešćih formata kao što su tekstualni, binarni i XML. U poslovnim aplikacijama koje manipulišu velikim količinama podataka između kojih postoje veoma složeni odnosi, koriste se baze podataka, pa će se na kursu posvetiti mnogo pažnje radu sa bazama podataka. U velikim sistemima kojima pristupa veliki broj korisnika iz aplikacija različitih vrsta (desktop, Web, mobilne) i sa velikog broja različitih lokacija, popularno rešenje je razvoj Web servisa koji su zaduženi za realizaciju operacija koje se izvršavaju u sistemu. Takve Web servise koriste aplikacije na računarima korisnika, pa će razvoj ovih servisa biti jedna od oblasti koje se izučavaju na ovom kursu.

Detaljnije o kursu

Za programiranje .NET programa koriste se programski jezici kao što su C#, Visual Basic .NET, и Managed C++. Na ovom kursu će se koristiti isključivo programski jezik C#. Programski jezik C# se najčešće koristi za programiranje za .NET platformu, jer je taj jezik nastao upravo zbog .NET platforme, a drugi jezici su prilagođavani .NET platformi. Za razvoj aplikacija će se koristiti Community Edition razvojno okruženje Microsoft Visual Studio koji je besplatan i za komercijalnu upotrebu i predstavlja veoma moćan alat za razvoj velikog broja različitih vrsta aplikacija za razne platforme, pomoću velikog broja različitih tehnologija.

Desktop aplikacije se izvršavaju na operativnom sistemu, pa kao takve imaju pristup resursima operativnog sistema kao što su fajl sistem, Registry baza, instalirani uređaji poput štampača, skenera, čitača kartica, i drugi. Desktop aplikacije mogu međusobno da sarađuju i dele resurse. Platforma .NET kontroliše pristup resursima sistema što povećava bezbednost i stabilnost samog sistema, ali i aplikacije. Na primer, Garbage Collector .NET platforme sprečava curenje memorije koje može da nastane usled greške programera.

U toku kursa izučava se programski jezik C#, kao i principi imperativnog, struktuiranog, proceduralnog i objektno-orijentisanog programiranja jer se za razvoj programske logike aplikacija koristi jezik C# i objektno-orijentisana biblioteka .NET platforme. Izučava se jezik XML jer je jedan od veoma čestih formata za čuvanje dokumenata upravo XML. Za dizajn grafičkog korisničkog interfejsa WPF, Universal Platform i Xamarin aplikacija koristi se jezik XAML, pa će i ovaj jezik biti obrađen na kursu. Za razvoj desktop aplikacija koristiće se grafički podsistemi Windows Forms i Windows Presentation Foundation (WPF). Prvi je stariji, pa je u ovom trenutku još uvek ima najviše projekata sa ovim grafičkim podsistemom, a drugi je noviji i preporučuje se za nove desktop aplikacije. Za pristup bazama podataka koristiće se ADO.NET i upitni jezik LINQ koji je sastavni deo C# jezika. Za mapiranje između objektnog i relacionog modela koristiće se Entity Framework. Za implementaciju Web servisa koristiće se WCF servisi i ASP.NET Web API.

Ovaj kurs traje 150 časova i predstavlja praktičnu primenu i integraciju više kurseva na način kako to očekuje i traži savremeno tržište.Uslovi za pohađanje obuke

U cilju što kvalitetnijeg rada cele grupe polaznici trebaju da:

 • poznaju rad na računaru (kreiranje foldera i fajlova, rada sa Internetom, rada sa Wordom ili drugim tekst editorom, kopiranje, editovanje i brisanje sadržaja i sl.)
 • prođu obavezno testiranje
 • obave konsultacije sa predavačima
 • budu rešeni da pored zajedničkog rada na časovima samostalno vežbaju i izrađuju sve projekte koji se dobijaju za rad i vežbu kod kuće

Pogodnosti koje kandidat dobija tokom obuke:

 • Rad u maloj grupi (6-8 polaznika)
 • Praktičan rad na projektu
 • Izrada završnog rada i testiranje kandidata
 • Certifikat o pohađanju obuke
 • Stručna preporuka predavača za dalje usavršavanje ili zaposlenje
 • Mogućnost daljeg praćenja profesionalnog razvoja kandidata kroz mentorstvo

Pozicije na kojima se može raditi nakon završene obuke:

 • .NET Developer
 • C# Developer
 • C# programer
 • Freelancer

Dužina trajanja kursa: 6 meseci

Cena obuke po modulima i ukupna cena:

 • Ukupna cena:
  Svi moduli: 1350EUR-a
 • Cena Modula 1
  Osnove jezika C#: 450EUR-a
 • Cena Modula 2
  Baze podataka: 250EUR-a
 • Cena Modula 3
  Napredni C#: 950EUR-a
* Sve navedene cene važe za grupu od 6-8 polaznika
* Plaćanje može biti u celosti ili na mesečne rate, a vrši u dinarima po prodajnom kursu evra Banca Intesa na dan izdavanja uplatnice ili računa.
* Kurs se održava 2x3 časa nedeljno u poslepodnevnim terminima (u dogovoru sa grupom)
* Datum održavanja kursa možete pogledati ovde
* Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre kursa. Polaznici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na kursu, biće u prilici da pošalju nekog drugog kao svoju zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Slanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni.

Sadržaj kursa

 • Naredbe
 • Standardni ulaz i izlaz
 • Podaci i tipovi podataka
 • Operatori i izrazi
 • Grananje
 • Petlje
 • Nizovi
 • Potprogrami
 • Nabrajanja
 • Konverzija tipova podataka
 • Klase i strukture
 • Svojstva i indekseri
 • Principi OOP: enkapsulacija
 • Principi OOP: nasleđivanje
 • Principi OOP: polimorfizam
 • Apstraktne klase i interfejsi
 • Imenski prostori
 • Liste i asocijativni nizovi
 • Obrada tekstualnih i binarnih fajlova
 • Izuzeci
 • Podaci i informacije
 • Datoteke i baze podataka
 • Tabela, kolona, red, primarni ključ
 • Tipovi podataka, domeni, NULL
 • SQL: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
 • SQL: funkcije, operatori i izrazi
 • SQL: Grupisanje i agregatne funkcije
 • Veze, strani ključevi, ref. integritet
 • SQL: Spajanja
 • SQL: Podupiti i pogledi
 • Vizuelni dizajner upita
 • Server baze podataka i povezivanje
 • Principi projektovanja baza podataka
 • Normalne forme i normalizacija
 • Generalizacija/specijalizacija
 • SQL Data Definition Language
 • Proceduralni SQL
 • Uskladištene procedure i okidači
 • Transakcije
 • XML
 • JSON
 • Projektni uzorci
 • Delegati i događaji
 • Windows Forms aplikacije
 • Windows Forms kontrole i raspoređivanje
 • Dizajner korisničkog interfejsa
 • WPF aplikacije
 • WPF: XAML
 • WPF: Povezivanje podataka (Data Binding)
 • WPF: Zavisna svojstva
 • WPF: Komande
 • WPF: Resursi
 • WPF: Trigeri
 • Model View ViewModel arhitektura
 • Refleksija
 • Atributi
 • Preklapanje operatora
 • Binarna i XML serijalizacija
 • WCF servisi
 • ASP.NET Web API
 • ADO.NET: Rad sa bazama podataka
 • Entity Framework (ORM)
 • LINQ, LINQ to SQL

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

kojic

Mr Milanko Kragović

Mr Milanko Kragović diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Profesionalno se bavi programiranjem više od 15 godina. Polje njegove ekspertize su programski jezici Java, C#,C++,C# napredni i ASP net. Za njega polaznici kažu da je autioritet i da ne dozvoljava kompromise na uštrb znanja što ga čini velikim profesionalcem u poslu. Ima jako mnogo stečenog i korisnog znanja koje ne voli da rasipa već da podeli sa polaznicima koji se opredele za kurs kod njega.

danijela

Danijela Nikitin

Danijela Nikitin je diplomirala na Visokoj školi strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu. Njene veštine su usmerene ka sledećim programskim jezicima: HTML, CSS, JavaScript, Jquery, PHP, Javu, C#, ASP.NET i Node.js. Za nju polaznici kažu da je sjajan spoj mladosti, lepote i znanja. Energija koju donosi na času je preko potrebna upravo onima koji žele da se prekvalifikuju u Web dizajnera ili Web programera.

Uros Biberdzic

Uroš Biberdžić

Uroš Biberdžić je senior programer sa iskustvom od deset godina u radu na projektima domaćih i stranih IT kompanija. Ima iskustva u razvoju Windows aplikacija, Web aplikacija, rada u Visual Studio-u, .NET koristeći C#.NET,ASP.NET,MVC,WCF i SQL. Njegove istaknute veštine odnose se na WEB servise,REST,SAOP,XML,CSS,DOM,HTML,AJAX,JavaScript,Jqueary. Radeći u timu naučio je da koristi Agilnu metodologiju. Podjednako je efikasan u timu kao i samostalno što ga čini kompletnim predavačem sa iskustvom na svim poljima. Polaznici za njega kažu da je direktan i konkretan. Mnogo im znači iskustvo koje nosi sa sobom jer dobijaju korisne savete za bolji i efikasniji rad na projektu.