Cilj kursa "Android Developer"

Android Developer

Cilj kursa je obuka korisnika za poslove Android Developer-a tj. programera. Ovi poslovi podrazumevaju razvoj aplikacija koji su namenjene izvršavanju na operativnom sistemu Android. Android OS razvija kompanija Google. Instaliran je na preko 85% mobilnih telefona, tableta i drugih tipova uređaja, a njegova popularnost i dalje raste. Iako se u web browser-u Android uređaja mogu izvršavati i Web aplikacije, aplikacije koje su napisane za Android OS imaju prednost, jer imaju bolje performanse, kvalitetniji korisnički interfejs, i mogu upravljati resursima sistema. Android aplikacija može da koristi senzore uređaja poput akcelerometra, žiroskopa i GPS prijemnika, da pristupa kontaktima, kalendaru i nalozima na mobilnom uređaju, da objavljuje notifikacije (obaveštenja) korisniku u slučaju važnih događaja u aplikaciji, da pristupa fajl sistemu, dokumentima i slikama iz albuma korisnika, da upravlja podešavanjima uređaja, da koristi kameru, mikrofon i zvučnik uređaja, da pravi pozive ka drugim mobilnim uređajima i šalje SMS poruke, da koristi WI-Fi, Bluetooth i NFC tehnologiju, da interaguje i deli sadržaje sa drugim aplikacijama na Android uređaju. Android programeri imaju mogućnost da svoje aplikacije plasiraju na tržište preko Google Play servisa.

Detaljnije o kursu

Za programiranje Android aplikacija koristi se programski jezik Java i Android SDK objektno-orijentisana biblioteka sa raznim pomoćnim alatima kao što su: emulator Android uređaja i alati za debagovanje i testiranje. Okruženje koje se koristi za razvoj je Android Studio. Nabrojane softverske komponente će biti korišćene i na samom kursu, jer su to zvanični alati i biblioteke kompanije Google za razvoj Android aplikacija.

Razvoj aplikacija za mobilne uređaje, pa samim tim i za Android, je specifičan. Mobilni uređaji imaju drugačije karakteristike od desktop i laptop računara, i koriste se na drugačiji način. Mobilni uređaji raspolažu hardverom čije su performanse, po pravilu, znatno lošije od hardvera desktop i laptop računara, pa programer Android aplikacija mora da brine o brzini izvršavanja programa, potrošnji memorije i SD kartica, potrošnji baterije i drugih resursa. Korisnici ne sede satima ispred ekrana mobilnih uređaja, kao što to čine sa računarima, već ih uglavnom drže u torbama i džepovima, pa je važno da programer koristi notifikacije kako bi obaveštavao korisnike o važnim događajima u aplikaciji. Posebno se mora voditi računa o razvoju korisničkog interfejsa, jer se umesto miša koriste prsti, pa dugmići i druge kontrole moraju biti adekvatne veličine. Mobilni uređaji imaju razne senzore i druge hardverske elemente koje programer treba da zna da iskoristi u svojoj aplikaciji.

U toku kursa izučava se programski jezik Java, kao i principi imperativnog, struktuiranog, proceduralnog i objektno-orijentisanog programiranja jer se za razvoj programske logike aplikacija koristi jezik Java i objektno-orijentisani Android SDK. Izučava se i jezik XML jer se koristi za definisanje korisničkog interfejsa Android aplikacije, ali i za definisanje raznih konfiguracionih fajlova.

Na kraju kursa polaznik treba da razvije Android aplikaciju sa intuitivnim korisničkim interfejsom, koja će koristiti Web sadržaje dostupnih preko Web servisa i koja će koristiti resurse Android operativnog sistema kao što su notifikacije, tajmeri, senzori, GPS prijemnik, fajl sistem i kamera.

Ovaj kurs traje 85 časova i predstavlja praktičnu primenu i integraciju više kurseva na način kako to očekuje i traži savremeno tržište.Uslovi za pohađanje obuke

U cilju što kvalitetnijeg rada cele grupe polaznici trebaju da:

 • poznaju rad na računaru (kreiranje foldera i fajlova, rada sa Internetom, rada sa Wordom ili drugim tekst editorom, kopiranje, editovanje i brisanje sadržaja i sl.)
 • prođu obavezno testiranje
 • obave konsultacije sa predavačima
 • budu rešeni da pored zajedničkog rada na časovima samostalno vežbaju i izrađuju sve projekte koji se dobijaju za rad i vežbu kod kuće

Pogodnosti koje kandidat dobija tokom obuke:

 • Rad u maloj grupi (6-8 polaznika)
 • Praktičan rad na projektu
 • Prolazak kroz komletan postupak razvoja Android aplikacije
 • Izrada završnog rada i testiranje kandidata
 • Certifikat o pohađanju obuke
 • Stručna preporuka predavača za dalje usavršavanje ili zaposlenje
 • Mogućnost daljeg praćenja profesionalnog razvoja kandidata kroz mentorstvo

Pozicije na kojima se može raditi nakon završene obuke:

 • Android Developer
 • Android programmer
 • Android Application Developer
 • Freelancer

Dužina trajanja kursa: 3.5 meseca

Cena obuke po modulima i ukupna cena:

 • Ukupna cena:
  Svi moduli: 790EUR-a
 • Cena Modula 1
  Osnove jezika Java: 350EUR-a
 • Cena Modula 2
  Android programiranje: 600EUR-a
* Sve navedene cene važe za grupu od 6-8 polaznika
* Plaćanje može biti u celosti ili na mesečne rate, a vrši u dinarima po prodajnom kursu evra Banca Intesa na dan izdavanja uplatnice ili računa.
* Kurs se održava 2x3 časa nedeljno u poslepodnevnim terminima (u dogovoru sa grupom)
* Datum održavanja kursa možete pogledati ovde
* Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre kursa. Polaznici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na kursu, biće u prilici da pošalju nekog drugog kao svoju zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Slanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni.

Sadržaj kursa

 • Naredbe
 • Standardni ulaz i izlaz
 • Podaci i tipovi podataka
 • Operatori i izrazi
 • Grananje
 • Petlje
 • Nizovi
 • Potprogrami
 • Nabrajanja
 • Konverzija tipova podataka
 • Klase i strukture
 • Principi OOP: enkapsulacija
 • Principi OOP: nasleđivanje
 • Principi OOP: polimorfizam
 • Apstraktne klase i interfejsi
 • Paketi
 • Kolekcije
 • Generičko programiranje
 • Obrada tekstualnih i binarnih fajlova
 • Izuzeci
 • Android platforma i Android SDK
 • Specifičnosti razvoja mobilnih aplikacija
 • XML za dizajn korisničkog interfejsa. Aktivnosti, fragmenti, pogledi i namere
 • Komunikacija sa REST i Web servisima
 • Čuvanje podešavanja aplikacije
 • Perzistencija podataka i fajl sistem
 • Upotreba Google servisa - Google Maps
 • Niti, asinhroni poslovi i tajmeri
 • Servisi i komponenta Broadcast Receiver. Notifikacije
 • Interakcija sa drugim aplikacijama i komponenta Content Providers
 • Vidžeti
 • Upotreba senzora i dohvatanje lokacije
 • Grafika i multimedija
 • Optimizacija za različite uređaje i platforme I globalizacija

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

cabarkapa

Slobodan Čabarkapa

Slobodan Čabarkapa je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Radi na projektima koje zahtevaju stručno znanje iz objektno orijentisanog programiranja, programiranja za Android i Linux-a. Profesionalno se bavi programiranjem više od 10 godina. Za njega polaznici kažu da je vedrog duha, pun energije i volje da im prenese svoje dugogodišnje iskustvo i znanje na prijatan i razumljiv način. Nijedan čas sa njim nije monoton što polaznike motiviše da budu istrajni u radu i steknu znanje koje im je potrebno.