Cilj kursa "Back-End Web Developer"

back end web developer

Cilj kursa je obuka korisnika za poslove Back-End Web Developer-a tj. programera. Ovi poslovi podrazumevaju programiranje onih delova sajta koji su namenjeni za izvršavanje na web serveru. Uloga serverskog dela sajta je ključna u svakom većem ili bitnijem sajtu, s obzirom na to da se serverski jezik smatra neuporedivo sigurnijim od klijentskih, ume da prihvata zahteve korisnika, prihvata podatke od korisnika, da ih obrađuje, analizira, upisuje u bazu podataka, dohvata iz baze podataka i vraća korisniku. Na ovaj način se kreiraju dinamički sajtovi koji svoj sadržaj prave u trenutku kada im se klijent obrati na bazi informacija iz baze podataka. Na taj način se podaci od korisnika trajno pamte (username, šifre, slike, fajlovi, postovi, komentari) i sadržaj prilagođava korisniku sa njegovim a ne uopštenim podacima kao kod statičkih sajtova.

Detaljnije o kursu

Ovo je jedan on najpopularnijih kurseva jer objedinjuje i integriše materiju programskog jezika PHP (proceduralnog i objektnog), baza podataka i integraciju sa klijentskim jezicima i jezicima kojima s prenose podaci (JSON i XML).

Na tržištu rada najčešće se pojavljuju dve vrste konkursa tj. za Front-End i Back-End Developer-e tj. programere, što znači da se njihov posao prevashodno odnosi na klijentske jezike tj. na serverske koji komuniciraju sa bazama podataka.

Back-End Web Developer realizuje "srce" cele aplikacije ili sajta, i sva logika, provere, obrade podataka i rad sa podacima pripada ovom zanimanju. Ovaj tip poslova je obično za ljude koji ne preferiraju rad sa dizajnom, grafikom i stilizovanjem, i više su orijentisani ka kodu, optimizaciji istog, logici i razvoju novih funkcionalnosti sajta.

U toku kursa izučavaju se najpopularniji jezici, tehnologije i njihove primene: PHP,Framework za PHP, XML, JSON, AJAX, SQL i baze podataka.

Na kraju kursa korisnik treba da ima kreiran kompletan sajt sa savremenijim zahtevima i nivoima zaštite, da samostalno dizajnira web sajtove, samostalno kreira dinamičke web stranice, ažurira sajtove, redizajnira sajtove, hostuje sajtove, prilagođava sajtove zahtevima tržišta i web pretraživača i da nauči postupak postavljanja tog sajta i baze podataka na Internet.

Posebna pažnja se posvećuje alatima, trikovima i veštinama kako da se kreirani sajt najbolje moguće tretira od strane web pretraživača, i kako da se u postupku pretrage korisniku pokaže na prvoj stranici Google-a.

Ovaj kurs traje 150 časova i predstavlja praktičnu primenu i integraciju više kurseva na način kako to očekuje i traži savremeno tržište.Uslovi za pohađanje obuke

U cilju što kvalitetnijeg rada cele grupe polaznici trebaju da:

 • poznaju rad na računaru (kreiranje foldera i fajlova, rada sa Internetom, rada sa Wordom ili drugim tekst editorom, kopiranje, editovanje i brisanje sadržaja i sl.)
 • poznaju osnovna znanja iz klijentskih jezika (HTML, CSS i Java script) i osnova programiranja
 • poseduju računar i pristup Internetu
 • prođu obavezno testiranje
 • obave konsultacije sa predavačima
 • budu rešeni da pored zajedničkog rada na časovima samostalno vežbaju i izrađuju sve projekte koji se dobijaju za rad i vežbu kod kuće

Pogodnosti koje kandidat dobija tokom obuke:

 • Rad u maloj grupi (6-8 polaznika)
 • Praktičan rad na projektu
 • Izrada završnog rada i testiranje kandidata
 • Prolazak kroz komletan postupak odabira hosting paketa, hostivanja sajta i baze podataka
 • Certifikat o pohađanju obuke
 • Stručna preporuka predavača za dalje usavršavanje ili zaposlenje
 • Mogućnost daljeg praćenja profesionalnog razvoja kandidata kroz mentorstvo

Pozicije na kojima se može raditi nakon završene obuke:

 • PHP Developer
 • Full Stack Web Developer
 • Back-End Web Developer
 • Web programmer/Coder
 • PHP Web programmer/Coder
 • Freelancer

Cena obuke po modulima i ukupna cena:

 • Ukupna cena:
  Svi moduli: 1350EUR-a
 • Cena Modula 1
  HTML & CSS: 350EUR-a
 • Cena Modula 2
  JS + jQuery + Ajax: 400EUR-a
 • Cena Modula 3
  PHP proceduralni: 300EUR-a
 • Cena Modula 4
  Baze podataka: 250EUR-a
 • Cena Modula 5
  PHP objektni: 350EUR-a
* Sve navedene cene važe za grupu od 6-8 polaznika
* Plaćanje može biti u celosti ili na mesečne rate, a vrši u dinarima po prodajnom kursu evra Banca Intesa na dan izdavanja uplatnice ili računa.
* Kurs se održava 2x3 časa nedeljno u poslepodnevnim terminima (u dogovoru sa grupom)
* Datum održavanja kursa možete pogledati ovde
* Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre kursa. Polaznici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na kursu, biće u prilici da pošalju nekog drugog kao svoju zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Slanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni.

Sadržaj kursa

 • Osnovni pojmovi na internetu (web browser, web server, web pretraživač, URL adresa, mrežni protokoli, hosting, domen, DNS...)
 • Pojam taga, atributa, struktura HTML koda, ugnježdavanje
 • Tagovi za prikaz teksta
 • Tagovi za prikaz slike i multimedijalnih elemenata
 • Tagovi za organizaciju sadržaja
 • Rad sa linkovima
 • Rad sa tabelama i frejmovima
 • Rad sa formularima
 • HTML5: Novi tagovi i atributi
 • HTML5: Organizacija stranice
 • CSS: Pojam, namena, struktura i sintaksa CSS-a
 • CSS: Deklaracija, selektori, svojstva i vrednosti
 • CSS: Načini povezivanja HTML i CSS-a
 • CSS: Svojstva za pozadinu
 • CSS: Svojstva za tekst
 • CSS: Svojstva za fontove
 • CSS: Svojstva za linije
 • CSS: Svojstva za liste
 • CSS: Svojstva za pozicioniranje i prikaz
 • CSS: Organizacija sajta primenom CSS-a
 • CSS3: Nova svojstva za background i tekst
 • CSS3: Rad sa tranzicijama
 • Sintaksa, promenljive, petlje, kontrole toka
 • Rad sa datumom i vremenom
 • Rad sa prozorima
 • Pristup i obrada sadržaja web strane
 • Regularni izrazi
 • Događaji
 • Rad sa slikom
 • Tajmeri
 • Pojam, namena i upotreba JSON-a
 • JSON: sintaksa i struktura
 • Sličnosti i razlike XML-a i JSON-a
 • AJAX: pojam i namena
 • AJAX: primene u realnim sajtovima
 • AJAX: integracija sa XML-om i JSON-om
 • jQuery: pojam,namena i integracija
 • jQuery: selektori i povezivanje sa HTML-om
 • jQuery: metodi
 • jQuery: integracija sa XML-om i JSON-om
 • jQuery: Izrada slider-a
 • jQuery: Izrada menija
 • jQuery: Izrada galerija
 • jQuery: Efekti, tranzicije i animacije
 • PHP proceduralni: Pojam, namena, sintaksa, okruženje i primena PHP 4
 • PHP proceduralni: sintaksa, promenljive, petlje, kontrole toka
 • PHP proceduralni: integracija sa HTML-om
 • PHP proceduralni: rad sa nizovima
 • PHP proceduralni: vrste promenljivih i funkcije
 • PHP proceduralni: rad sa HTML formama
 • PHP proceduralni: rad sa regularnim izrazima
 • PHP proceduralni: kontrola i upravljenje podacima
 • PHP proceduralni: rad sa nizovima
 • PHP proceduralni: integracija sa Java script-om
 • PHP proceduralni: povezivanje sa serverom baze podataka
 • PHP proceduralni: povezivanje sa bazom podataka
 • PHP proceduralni: kreiranje upita
 • PHP proceduralni: realizacija upita
 • PHP proceduralni: obrada i prikaz podataka
 • PHP proceduralni: realizacija registracije i logovanja
 • PHP proceduralni: realizacija dinamičkog template-a
 • PHP proceduralni: realizacija dinamičkog menija
 • PHP proceduralni: realizacija dinamičke drop down lista i tabele
 • PHP proceduralni: realizacija pretrage
 • PHP proceduralni: realizacija ankete
 • PHP proceduralni: rad sa mailom
 • PHP proceduralni: realizacija newsletter-a
 • PHP proceduralni: realizacija registracije i logovanja
 • PHP proceduralni: zaštita podataka
 • PHP proceduralni: rad sa serverskim kolačićima
 • PHP proceduralni: rad sa sesijama
 • PHP proceduralni: integracija sa AJAX-om
 • PHP proceduralni: primena AJAX-a
 • PHP proceduralni: rad sa tekstulanim sajtovima
 • PHP proceduralni: kreiranje, upis i čitanje tekstualnog fajla
 • PHP proceduralni: realizacija dinamičkog sajta
 • PHP proceduralni: kreiranje single-page aplikacije
 • PHP proceduralni: primene PHP-a u realnim sajtovima
 • Opšta sintaksna pravila
 • Formiranje upitnog bloka SELECT i FROM
 • Operatori i Funkcije
 • Sažimanje i grupisanje podataka
 • Spajanje
 • Podupiti
 • Umetanje, ažuriranje i brisanje podataka
 • Kreiranje i menjanje baze podataka
 • PHP objektni: Pojam, namena, sintaksa, okruženje i primena PHP 5+
 • PHP objektni: Razlozi za objektni PHP
 • PHP objektni: PHP5 sintaksa, promenljive, petlje, kontrole toka
 • PHP objektni: Rad sa klasama i objekatima
 • PHP objektni: Automatsko učitavanje klasa
 • PHP objektni: Upotreba magic metoda
 • PHP objektni: Dizajn klasa
 • PHP objektni: Kreiranje klasa
 • PHP objektni: Kontrola pristupa svojstvima i metodama
 • PHP objektni: Upotreba PHP filtera za validaciju podataka
 • PHP objektni: Izrada i koriščenje klasa za validaciju
 • PHP objektni: Klase za rad sa bazom podataka
 • PHP objektni: Klase za navigaciju
 • PHP objektni: Klase za rad sa slikama
 • PHP objektni: Obrada grešaka i izuzetaka
 • PHP objektni: Razvojno okruženje
 • PHP objektni: Osnove MVC arhitekture
 • PHP objektni: Način pristupa realizaciji koda
 • PHP objektni: Rad sa razvojnim okruženjem
 • PHP objektni: Kontroleri
 • PHP objektni: Modeli
 • PHP objektni: Views
 • PHP objektni: Helper-i
 • PHP objektni: Bezbednost i performase
 • PHP objektni: Lokalizacija
 • PHP objektni: Validacija i obrada podataka
 • PHP objektni: Rad sa bazama podataka
 • PHP objektni: Upravljanje podacima
 • PHP objektni: Integracija JavaScript-a
 • PHP objektni: jQuery-ja i AJAX-a
 • PHP objektni: Sigurnost aplikacija
 • PHP objektni: Primer aplikacije

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

kojic

Dr Nenad Kojić

Diplomirao je i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu. Član je domaćih društava „Etran“ i „Telekomunikacije“, kao i grupe za digitalnu obradu slike, telemedicinu i multimediju Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Već 10 godina unazad je recezent radova domaće konferencije „TELFOR“. Podjednako je angažovan u formalnom obrazovanju kao i na realnim projektima IT kompanija. Stručnjak je za prekvalifikaciju u zanimanja: Grafički Web dizajner, Front-End Developer i Back-End Developer. Za njega polaznici kažu da je čovek koji neguje pozitivan stav, ume da prenese znanje na jednostavan način, detaljan je u radu, prati sposobnosti svakog polaznika i izvlači najbolje potencijale iz njih.

Luka Lukic

Luka Lukić

Luka Lukić je diplomirao na Visokoj ICT školi u Beogradu. Može se reći da je njegova specijalnost razvoj Web aplikacija, a uža specijalnost rad u Back-End-u. Rad na raznim projektima donelo mu je iskustvo i u Front-End-u, a od programskih jezika najviše koristi PHP, JavaScript, Java, c#, MySql i SqlServer. Za njega polaznici kažu da je veoma temeljan, stpljiv i zainteresovan da prenese znanje na jednostavan i razumljiv način. Nijedan čas nije bez primera i radnih vežbi kao i domaćih zadataka koje obavezno pregleda i komentariše.

danijela

Danijela Nikitin

Danijela Nikitin je diplomirala na Visokoj školi strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu. Njene veštine su usmerene ka sledećim programskim jezicima: HTML, CSS, JavaScript, Jquery, PHP, Javu, C#, ASP.NET i Node.js. Za nju polaznici kažu da je sjajan spoj mladosti, lepote i znanja. Energija koju donosi na času je preko potrebna upravo onima koji žele da se prekvalifikuju u Web dizajnera ili Web programera.