Front-End Web Developer

Cilj kursa "Front-End Web Developer"

front end developer

Cilj kursa je obuka korisnika za poslove Front-End Web Developer-a tj. programera onih delova sajta koji su namenjeni za prikaz korisniku. Front-End podrazumeva kompletne aktivnosti programera, počevši od idejnog rešenja sajta, u smislu željenog dizajna i funkcionalnosti do realizacije svih njegovih elemenata, programiranja interaktivnosti, animacija, efekata, tranzicija, galerija, menija i sl. Po kreiranju sajta, korisnik se obučava kako sajt da hostuje i napravi dostupnim na Internetu i kako dalje da ga održava. Poseban akcenat se stavlja na poslove programera koji dovode do boljeg pozicioniranja sajta u Google pretraživaču.

Detaljnije o kursu

Ovo je jedan on najpopularnijih kurseva jer objedinjuje i integriše materiju Web dizajna, Web programiranja i SEO-a.

Na tržištu rada najčešće se pojavljuju dve vrste konkursa tj. za Front-End i Back-End Web Developer-e tj. programere, što znači da se njihov posao prevashodno odnosi na klijentske jezike ili na serverske koji komuniciraju sa bazama podataka.

Front-End programer ima za cilj da potpuno kreira, prilagodi i isprogramira vizuelni identitet sajta, pripremi slike i tekstove, složi ih na odgovarajući način, prilagodi potrebama korisnika i tržišta i kreira sajt koji ostavlja potpun efekat kod krajnjeg korisnika.

U toku kursa izučavaju se najpopularniji jezici, tehnologije i njihove primene: HTML, CSS, XML, JSON, Java script, AJAX i jQuery.

Na kraju kursa korisnik treba da ima kreiran kompletan sajt sa najsavremenijim zahtevima i da nauči postupak postavljanja tog sajta na Internet.

Posebna pažnja se posvećuje alatima, trikovima i veštinama kako da se kreirani sajt najbolje moguće tretira od strane Web pretraživača i kako da se u postupku pretrage korisniku pokaže na prvoj stranici Google-a.

Ovaj kurs traje 150 časova i predstavlja praktičnu primenu i integraciju tri standardna kursa na način kako to očekuje i traži savremeno tržište.Uslovi za pohađanje obuke

U cilju što kvalitetnijeg rada cele grupe polaznici trebaju da:

 • poznaju rad na računaru (kreiranje foldera i fajlova, rada sa Internetom, rada sa Wordom ili drugim tekst editorom, kopiranje, editovanje i brisanje sadržaja i sl.)
 • poseduju računar i pristup Internetu
 • prođu obavezno testiranje
 • obave konsultacije sa predavačima
 • budu rešeni da pored zajedničkog rada na časovima samostalno vežbaju i izrađuju sve projekte koji se dobijaju za rad i vežbu kod kuće

Pogodnosti koje kandidat dobija tokom obuke:

 • Rad u maloj grupi (6-8 polaznika)
 • Praktičan rad na projektu
 • Izrada završnog rada i testiranje kandidata
 • Certifikat o pohađanju obuke
 • Stručna preporuka predavača za dalje usavršavanje ili zaposlenje
 • Mogućnost daljeg praćenja profesionalnog razvoja kandidata kroz mentorstvo

Pozicije na kojima se može raditi nakon završene obuke:

 • Web dizajner
 • Web programer
 • Front-End Web Developer
 • Freelancer

Dužina trajanja kursa: 6 meseci

Cena obuke po modulima i ukupna cena:

 • Ukupna cena:
  Svi moduli: 1350EUR-a
 • Cena Modula 1
  HTML: 350EUR-a
 • Cena Modula 2
  CSS: 350EUR-a
 • Cena Modula 3
  Osnove programiranja: 200EUR-a
 • Cena Modula 4
  JavaScript: 500EUR-a
 • Cena Modula 5
  SEO: 250EUR-a
* Sve navedene cene važe za grupu od 6-8 polaznika
* Plaćanje može biti u celosti ili na mesečne rate, a vrši u dinarima po prodajnom kursu evra Banca Intesa na dan izdavanja uplatnice ili računa.
* Kurs se održava 2x3 časa nedeljno u poslepodnevnim terminima (u dogovoru sa grupom)
* Datum održavanja kursa možete pogledati ovde
* Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre kursa. Polaznici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na kursu, biće u prilici da pošalju nekog drugog kao svoju zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Slanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni.

Sadržaj kursa

 • Osnovni pojmovi na internetu (web browser, web server, web pretraživač, URL adresa, mrežni protokoli, hosting, domen, DNS...)
 • Pojam, namena, verzije, sličnosti i razlike sa sličnim jezicima
 • Pojam taga, atributa, struktura HTML koda, ugnježdavanje
 • Tagovi za prikaz teksta
 • Tagovi za prikaz slike i multimedijalnih elemenata
 • Tagovi za organizaciju sadržaja
 • Rad sa linkovima
 • Rad sa tabelama i frejmovima
 • Rad sa formularima
 • HTML5: Novi tagovi i atributi
 • HTML5: Organizacija stranice
 • HTML5: Vizuelni efekti
 • HTML5: Rad sa canvas-om
 • HTML5: Rad sa geolokacijom
 • HTML5: Web storage API
 • Pojam, namena, struktura i sintaksa CSS-a
 • Deklaracija, selektori, svojstva i vrednosti
 • Načini povezivanja HTML i CSS-a
 • Svojstva za pozadinu
 • Svojstva za tekst
 • Svojstva za fontove
 • Svojstva za linije
 • Svojstva za liste
 • Svojstva za pozicioniranje i prikaz
 • Kombinatori
 • Pseudo klase i filteri
 • Organizacija sajta primenom CSS-a
 • CSS3: Nova svojstva za background i tekst
 • CSS3: Rad sa transformacijama
 • CSS3: Rad sa tranzicijama
 • CSS3: Rad sa animacijama
 • Algoritmi i dijagrami toka
 • Programski jezici
 • Numerički sistemi
 • Struktura C programa
 • Osnovni znakovi jezika
 • Pretprocesor C jezika
 • Operacije i operatori
 • Izrazi
 • Grananja u programu
 • Organizacija ciklusa
 • Funkcije
 • Nizovi
 • Znakovi
 • Sintaksa, promenljive, petlje, kontrole toka
 • Pojam taga, atributa, struktura HTML koda, ugnježdavanje
 • Rad sa datumom i vremenom
 • Rad sa prozorima
 • Pristup i obrada sadržaja web strane
 • Regularni izrazi
 • Pristup i obrada sadržaja web formi
 • Događaji
 • Programiranje tastera
 • Rad sa slikom
 • Tajmeri
 • Redirekcije i refresh-ovanje
 • Prikaz i štampanje
 • Primene u realnim sajtovima
 • Pojam, namena i upotreba XML-a
 • XML: RSS
 • XML: site map
 • Pojam, namena i upotreba JSON-a
 • JSON: sintaksa i struktura
 • Sličnosti i razlike XML-a i JSON-a
 • AJAX: pojam i namena
 • AJAX: primene u realnim sajtovima
 • AJAX: integracija sa XML-om i JSON-om
 • jQuery: pojam,namena i integracija
 • jQuery: selektori i povezivanje sa HTML-om
 • jQuery: metodi
 • jQuery: integracija sa XML-om i JSON-om
 • jQuery: Izrada slider-a
 • jQuery: Izrada menija
 • jQuery: Izrada galerija
 • jQuery: Efekti, tranzicije i animacije
 • Način rada web pretraživača
 • SEO optimizacija
 • Osnovna SEO pravila
 • Pravila SEO-a za pisanje u kodu
 • Pravila SEO-a za servere
 • Pravila SEO-a za sigurnost
 • Pravila SEO-a za prikaz na mobilnim uređajima
 • Pravila SEO-a van koda
 • Napredne SEO tehnike
 • Alati i aplikacije za proveru i analizu kvaliteta SEO optimizacije

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

kojic

Dr Nenad Kojić

Diplomirao je i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu. Član je domaćih društava „Etran“ i „Telekomunikacije“, kao i grupe za digitalnu obradu slike, telemedicinu i multimediju Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Već 10 godina unazad je recezent radova domaće konferencije „TELFOR“. Podjednako je angažovan u formalnom obrazovanju kao i na realnim projektima IT kompanija. Stručnjak je za prekvalifikaciju u zanimanja: Grafički Web dizajner, Front-End Developer i Back-End Developer. Za njega polaznici kažu da je čovek koji neguje pozitivan stav, ume da prenese znanje na jednostavan način, detaljan je u radu, prati sposobnosti svakog polaznika i izvlači najbolje potencijale iz njih.

milena

Milena Vesić

Milena Vesić je diplomirala na Visokoj školi strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu. Kontinuirano iskustvo stiče u radu na projektima koji se odnose na Web dizajn, PHP i Web programiranje što je čini pravom osobom za predavača na ovim kursevima. Za nju polaznici kažu da ume da izvuče suštinu i na jasan i razumljiv način ih uvede u svet Web programiranja.

danijela

Danijela Nikitin

Danijela Nikitin je diplomirala na Visokoj školi strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu. Njene veštine su usmerene ka sledećim programskim jezicima: HTML, CSS, JavaScript, Jquery, PHP, Javu, C#, ASP.NET i Node.js. Za nju polaznici kažu da je sjajan spoj mladosti, lepote i znanja. Energija koju donosi na času je preko potrebna upravo onima koji žele da se prekvalifikuju u Web dizajnera ili Web programera.