Cilj kursa "Java Web Developer"

java web developer

Cilj kursa je obuka korisnika za poslove Java Web Developer-a tj. programera. Ovi poslovi podrazumevaju razvoj onog dela Web aplikacije koji se izvršava na Web serveru, takozvani Back-End. Pored Back-End-a postoji i deo Web aplikacije koji se izvršava u Web browser-u korisnika Web aplikacije, a koji se naziva Front-end. Korisnik preko Front-End dela aplikacije iz Web browser-a šalje zahteve koje Back-End obrađuje izvršavajući razne operacije. Back-End dohvata i ažurira podatke u bazi podataka. Zadužen je i da te podatke procesira prema definisanim poslovnim pravilima – biznis logika. Nakon što izvrši zahtev koji je dobio od Front-End-a, Back-End vraća rezultat operacije Front-End-u. Formatiranje i stilizovanje prikaza rezultata nekada obavlja Front-End, a nekada Back-End. Back-End programeri se uglavnom bave samim programiranjem funkcionalnosti Web aplikacije, dok se Front-End programeri bave dizajnom i stilizovanjem prikaza. U toku kursa izučavaju se programski jezik Java, principi proceduralnog i objektno orijentisanog programiranja, dizajn baze podataka i upitni jezik SQL, jezici XML i JSON, kao i osnove Front-End razvoja (HTML, CSS i Javascript).

Detaljnije o kursu

Za programiranje Back-End dela Web aplikacije na ovom kursu se koristi programski jezik Java, Java Enterprise Edition (Java EE) platforma, Spring Framework, MySQL baza podataka, jezici SQL, XML i JSON. Okruženje koje se koristi za razvoj je NetBeans.

Iako je fokus na razvoju Back-End dela Web aplikacija, na kursu se obrađuju i osnove Front-End razvoja (HTML, CSS i Javascript).

Back-End programer realizuje "srce" cele aplikacije ili sajta, i sva logika, provere, obrade podataka i rad sa podacima pripada ovom zanimanju. Ovaj tip poslova je obično za ljude koji ne preferiraju rad sa dizajnom, grafikom i stilizovanjem, i više su orijentisani ka kodu, optimizaciji istog, logici i razvoju novih funkcionalnosti sajta.

Na kraju kursa korisnik treba da ima kreiran kompletan sajt sa savremenijim zahtevima i nivoima zaštite, da samostalno dizajnira web sajtove, samostalno kreira dinamičke web stranice, ažurira sajtove, redizajnira sajtove, hostuje sajtove, prilagođava sajtove zahtevima tržišta i web pretraživača i da nauči postupak postavljanja tog sajta i baze podataka na Internet.

Ovaj kurs traje 150 časova i predstavlja praktičnu primenu i integraciju više kurseva na način kako to očekuje i traži savremeno tržište.Uslovi za pohađanje obuke

U cilju što kvalitetnijeg rada cele grupe polaznici trebaju da:

 • poznaju rad na računaru (kreiranje foldera i fajlova, rada sa Internetom, rada sa Wordom ili drugim tekst editorom, kopiranje, editovanje i brisanje sadržaja i sl.)
 • poznaju osnovna znanja iz klijentskih jezika (HTML, CSS i Java script) i osnova programiranja
 • poseduju računar i pristup Internetu
 • prođu obavezno testiranje
 • obave konsultacije sa predavačima
 • budu rešeni da pored zajedničkog rada na časovima samostalno vežbaju i izrađuju sve projekte koji se dobijaju za rad i vežbu kod kuće

Pogodnosti koje kandidat dobija tokom obuke:

 • Rad u maloj grupi (6-8 polaznika)
 • Praktičan rad na projektu
 • Izrada završnog rada i testiranje kandidata
 • Certifikat o pohađanju obuke
 • Stručna preporuka predavača za dalje usavršavanje ili zaposlenje
 • Mogućnost daljeg praćenja profesionalnog razvoja kandidata kroz mentorstvo

Pozicije na kojima se može raditi nakon završene obuke:

 • Java Web Developer
 • JavaEE Developer
 • Java Back-End Developer
 • Freelancer

Dužina trajanja kursa: 6 meseci

Cena obuke po modulima i ukupna cena:

 • Ukupna cena:
  Svi moduli: 1350EUR-a
 • Cena Modula 1
  Osnove jezika Java: 350EUR-a
 • Cena Modula 2
  Baze podataka: 250EUR-a
 • Cena Modula 3
  Osnove Front-End-a: 450EUR-a
 • Cena Modula 4
  Java EE programiranje: 600EUR-a
* Sve navedene cene važe za grupu od 6-8 polaznika
* Plaćanje može biti u celosti ili na mesečne rate, a vrši u dinarima po prodajnom kursu evra Banca Intesa na dan izdavanja uplatnice ili računa.
* Kurs se održava 2x3 časa nedeljno u poslepodnevnim terminima (u dogovoru sa grupom)
* Datum održavanja kursa možete pogledati ovde
* Primer uplatnice pogledaj ovde
* Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre kursa. Polaznici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na kursu, biće u prilici da pošalju nekog drugog kao svoju zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Slanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni.

Sadržaj kursa

 • Naredbe
 • Standardni ulaz i izlaz
 • Podaci i tipovi podataka
 • Operatori i izrazi
 • Grananje
 • Petlje
 • Nizovi
 • Potprogrami
 • Nabrajanja
 • Konverzija tipova podataka
 • Klase i strukture
 • Principi OOP: enkapsulacija
 • Principi OOP: nasleđivanje
 • Principi OOP: polimorfizam
 • Apstraktne klase i interfejsi
 • Paketi
 • Kolekcije
 • Generičko programiranje
 • Obrada tekstualnih i binarnih fajlova
 • Izuzeci
 • Podaci i informacije
 • Datoteke i baze podataka
 • Tabela, kolona, red, primarni ključ
 • Tipovi podataka, domeni, NULL
 • SQL: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
 • SQL: funkcije, operatori i izrazi
 • SQL: Grupisanje i agregatne funkcije
 • Veze, strani ključevi, ref. integritet
 • SQL: Spajanja
 • SQL: Podupiti i pogledi
 • Vizuelni dizajner upita
 • Server baze podataka i povezivanje
 • Principi projektovanja baza podataka
 • Normalne forme i normalizacija
 • Generalizacija/specijalizacija
 • SQL Data Definition Language
 • Proceduralni SQL
 • Uskladištene procedure i okidači
 • Transakcije
 • XML
 • JSON
 • Osnovni pojmovi na internetu (web browser, web server, web pretraživač, URL adresa, mrežni protokoli, hosting, domen, DNS...)
 • Pojam taga, atributa, struktura HTML koda, ugnježdavanje
 • Tagovi za prikaz teksta
 • Tagovi za prikaz slike i multimedijalnih elemenata
 • Tagovi za organizaciju sadržaja
 • Rad sa linkovima
 • Rad sa tabelama i frejmovima
 • Rad sa formularima
 • HTML5: Novi tagovi i atributi
 • HTML5: Organizacija stranice
 • CSS: Pojam, namena, struktura i sintaksa CSS-a
 • CSS: Deklaracija, selektori, svojstva i vrednosti
 • CSS: Načini povezivanja HTML i CSS-a
 • CSS: Svojstva za pozadinu
 • CSS: Svojstva za tekst
 • CSS: Svojstva za fontove
 • CSS: Svojstva za linije
 • CSS: Svojstva za liste
 • CSS: Svojstva za pozicioniranje i prikaz
 • CSS: Organizacija sajta primenom CSS-a
 • CSS3: Nova svojstva za background i tekst
 • CSS3: Rad sa tranzicijama
 • Sintaksa, promenljive, petlje, kontrole toka
 • Rad sa datumom i vremenom
 • Rad sa prozorima
 • Pristup i obrada sadržaja web strane
 • Regularni izrazi
 • Događaji
 • Rad sa slikom
 • Tajmeri
 • AJAX: pojam i namena
 • AJAX: primene u realnim sajtovima
 • AJAX: integracija sa XML-om i JSON-om
 • jQuery: pojam,namena i integracija
 • jQuery: selektori i povezivanje sa HTML-om
 • jQuery: metodi
 • jQuery: integracija sa XML-om i JSON-om
 • jQuery: Izrada slider-a
 • jQuery: Izrada menija
 • jQuery: Izrada galerija
 • jQuery: Efekti, tranzicije i animacije
 • Uvod u Java EE
 • Servleti
 • Kolačići i sesije
 • Java ServerPages (JSP)
 • Expression Language (EL)
 • JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL)
 • Java Database Connectivity (JDBC)
 • Enterprise JavaBeans
 • Spring Framework
 • JavaServer Faces (JSF)
 • Java Persistance API (JPA)
 • Hibernate
 • Web servisi

Šta misle naši polaznici