Cilj kursa "Java Web Developer"

java web developer

Cilj kursa je obuka korisnika za poslove Java Web Developer-a tj. programera. Ovi poslovi podrazumevaju razvoj onog dela Web aplikacije koji se izvršava na Web serveru, takozvani Back-End. Pored Back-End-a postoji i deo Web aplikacije koji se izvršava u Web browser-u korisnika Web aplikacije, a koji se naziva Front-end. Korisnik preko Front-End dela aplikacije iz Web browser-a šalje zahteve koje Back-End obrađuje izvršavajući razne operacije. Back-End dohvata i ažurira podatke u bazi podataka. Zadužen je i da te podatke procesira prema definisanim poslovnim pravilima – biznis logika. Nakon što izvrši zahtev koji je dobio od Front-End-a, Back-End vraća rezultat operacije Front-End-u. Formatiranje i stilizovanje prikaza rezultata nekada obavlja Front-End, a nekada Back-End. Back-End programeri se uglavnom bave samim programiranjem funkcionalnosti Web aplikacije, dok se Front-End programeri bave dizajnom i stilizovanjem prikaza. U toku kursa izučavaju se programski jezik Java, principi proceduralnog i objektno orijentisanog programiranja, dizajn baze podataka i upitni jezik SQL, jezici XML i JSON, kao i osnove Front-End razvoja (HTML, CSS i Javascript).

Detaljnije o kursu

Za programiranje Back-End dela Web aplikacije na ovom kursu se koristi programski jezik Java, Java Enterprise Edition (Java EE) platforma, Spring Framework, MySQL baza podataka, jezici SQL, XML i JSON. Okruženje koje se koristi za razvoj je NetBeans.

Iako je fokus na razvoju Back-End dela Web aplikacija, na kursu se obrađuju i osnove Front-End razvoja (HTML, CSS i Javascript).

Back-End programer realizuje "srce" cele aplikacije ili sajta, i sva logika, provere, obrade podataka i rad sa podacima pripada ovom zanimanju. Ovaj tip poslova je obično za ljude koji ne preferiraju rad sa dizajnom, grafikom i stilizovanjem, i više su orijentisani ka kodu, optimizaciji istog, logici i razvoju novih funkcionalnosti sajta.

Na kraju kursa korisnik treba da ima kreiran kompletan sajt sa savremenijim zahtevima i nivoima zaštite, da samostalno dizajnira web sajtove, samostalno kreira dinamičke web stranice, ažurira sajtove, redizajnira sajtove, hostuje sajtove, prilagođava sajtove zahtevima tržišta i web pretraživača i da nauči postupak postavljanja tog sajta i baze podataka na Internet.

Ovaj kurs traje 150 časova i predstavlja praktičnu primenu i integraciju više kurseva na način kako to očekuje i traži savremeno tržište.Uslovi za pohađanje obuke

U cilju što kvalitetnijeg rada cele grupe polaznici trebaju da:

 • poznaju rad na računaru (kreiranje foldera i fajlova, rada sa Internetom, rada sa Wordom ili drugim tekst editorom, kopiranje, editovanje i brisanje sadržaja i sl.)
 • poznaju osnovna znanja iz klijentskih jezika (HTML, CSS i Java script) i osnova programiranja
 • poseduju računar i pristup Internetu
 • prođu obavezno testiranje
 • obave konsultacije sa predavačima
 • budu rešeni da pored zajedničkog rada na časovima samostalno vežbaju i izrađuju sve projekte koji se dobijaju za rad i vežbu kod kuće

Pogodnosti koje kandidat dobija tokom obuke:

 • Rad u maloj grupi (6-8 polaznika)
 • Praktičan rad na projektu
 • Izrada završnog rada i testiranje kandidata
 • Certifikat o pohađanju obuke
 • Stručna preporuka predavača za dalje usavršavanje ili zaposlenje
 • Mogućnost daljeg praćenja profesionalnog razvoja kandidata kroz mentorstvo

Pozicije na kojima se može raditi nakon završene obuke:

 • Java Web Developer
 • JavaEE Developer
 • Java Back-End Developer
 • Freelancer

Dužina trajanja kursa: 6 meseci

Cena obuke po modulima i ukupna cena:

 • Ukupna cena:
  Svi moduli: 1350EUR-a
 • Cena Modula 1
  Osnove jezika Java: 350EUR-a
 • Cena Modula 2
  Baze podataka: 250EUR-a
 • Cena Modula 3
  Osnove Front-End-a: 450EUR-a
 • Cena Modula 4
  Java EE programiranje: 600EUR-a
* Sve navedene cene važe za grupu od 6-8 polaznika
* Plaćanje može biti u celosti ili na mesečne rate, a vrši u dinarima po prodajnom kursu evra Banca Intesa na dan izdavanja uplatnice ili računa.
* Kurs se održava 2x3 časa nedeljno u poslepodnevnim terminima (u dogovoru sa grupom)
* Datum održavanja kursa možete pogledati ovde
* Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre kursa. Polaznici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na kursu, biće u prilici da pošalju nekog drugog kao svoju zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Slanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni.

Sadržaj kursa

 • Naredbe
 • Standardni ulaz i izlaz
 • Podaci i tipovi podataka
 • Operatori i izrazi
 • Grananje
 • Petlje
 • Nizovi
 • Potprogrami
 • Nabrajanja
 • Konverzija tipova podataka
 • Klase i strukture
 • Principi OOP: enkapsulacija
 • Principi OOP: nasleđivanje
 • Principi OOP: polimorfizam
 • Apstraktne klase i interfejsi
 • Paketi
 • Kolekcije
 • Generičko programiranje
 • Obrada tekstualnih i binarnih fajlova
 • Izuzeci
 • Podaci i informacije
 • Datoteke i baze podataka
 • Tabela, kolona, red, primarni ključ
 • Tipovi podataka, domeni, NULL
 • SQL: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
 • SQL: funkcije, operatori i izrazi
 • SQL: Grupisanje i agregatne funkcije
 • Veze, strani ključevi, ref. integritet
 • SQL: Spajanja
 • SQL: Podupiti i pogledi
 • Vizuelni dizajner upita
 • Server baze podataka i povezivanje
 • Principi projektovanja baza podataka
 • Normalne forme i normalizacija
 • Generalizacija/specijalizacija
 • SQL Data Definition Language
 • Proceduralni SQL
 • Uskladištene procedure i okidači
 • Transakcije
 • XML
 • JSON
 • Osnovni pojmovi na internetu (web browser, web server, web pretraživač, URL adresa, mrežni protokoli, hosting, domen, DNS...)
 • Pojam taga, atributa, struktura HTML koda, ugnježdavanje
 • Tagovi za prikaz teksta
 • Tagovi za prikaz slike i multimedijalnih elemenata
 • Tagovi za organizaciju sadržaja
 • Rad sa linkovima
 • Rad sa tabelama i frejmovima
 • Rad sa formularima
 • HTML5: Novi tagovi i atributi
 • HTML5: Organizacija stranice
 • CSS: Pojam, namena, struktura i sintaksa CSS-a
 • CSS: Deklaracija, selektori, svojstva i vrednosti
 • CSS: Načini povezivanja HTML i CSS-a
 • CSS: Svojstva za pozadinu
 • CSS: Svojstva za tekst
 • CSS: Svojstva za fontove
 • CSS: Svojstva za linije
 • CSS: Svojstva za liste
 • CSS: Svojstva za pozicioniranje i prikaz
 • CSS: Organizacija sajta primenom CSS-a
 • CSS3: Nova svojstva za background i tekst
 • CSS3: Rad sa tranzicijama
 • Sintaksa, promenljive, petlje, kontrole toka
 • Rad sa datumom i vremenom
 • Rad sa prozorima
 • Pristup i obrada sadržaja web strane
 • Regularni izrazi
 • Događaji
 • Rad sa slikom
 • Tajmeri
 • AJAX: pojam i namena
 • AJAX: primene u realnim sajtovima
 • AJAX: integracija sa XML-om i JSON-om
 • jQuery: pojam,namena i integracija
 • jQuery: selektori i povezivanje sa HTML-om
 • jQuery: metodi
 • jQuery: integracija sa XML-om i JSON-om
 • jQuery: Izrada slider-a
 • jQuery: Izrada menija
 • jQuery: Izrada galerija
 • jQuery: Efekti, tranzicije i animacije
 • Uvod u Java EE
 • Servleti
 • Kolačići i sesije
 • Java ServerPages (JSP)
 • Expression Language (EL)
 • JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL)
 • Java Database Connectivity (JDBC)
 • Enterprise JavaBeans
 • Spring Framework
 • JavaServer Faces (JSF)
 • Java Persistance API (JPA)
 • Hibernate
 • Web servisi

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

milanko kragovic

Mr Milanko Kragović

Mr Milanko Kragović diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Profesionalno se bavi programiranjem više od 15 godina. Polje njegove ekspertize su programski jezici Java, C#,C++,C# napredni i ASP net. Za njega polaznici kažu da je autioritet i da ne dozvoljava kompromise na uštrb znanja što ga čini velikim profesionalcem u poslu. Ima jako mnogo stečenog i korisnog znanja koje ne voli da rasipa već da podeli sa polaznicima koji se opredele za kurs kod njega.

rastko soskic

Rastko Šoškić

Rastko Šoškić je završio Fakultet Organizacionih nauka. Trenutno radi u kompaniji Unycom/IPAN-BPM kao tim lider. Svoje bogato radno iskustvo sticao je u različitim kompanijama kao što su: IGT, Mogul Balkan, Script server development, Statistički zavod i dr. U svom radu koristi Agile i SCRUM metodologiju. Stručnjak je za prekvalifikaciju i specijalizaciju polaznika sledećih zanimanja: System/project architecture designer, Java/.NET Middleware Services Developer, ASP.NET Web developer i Systems programmer. Za njega polaznici kažu da je njegovo bogato radno iskustvo od neprocenjive vrednosti i da im je čast biti u okruženju takvog profesionalca imajući u vidu da se takvi stručnjaci teško odlučuju da prenose svoje znanje drugima.

cabarkapa

Slobodan Čabarkapa

Slobodan Čabarkapa je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Radi na projektima koje zahtevaju stručno znanje iz objektno orijentisanog programiranja, programiranja za Android i Linux-a. Profesionalno se bavi programiranjem više od 10 godina. Za njega polaznici kažu da je vedrog duha, pun energije i volje da im prenese svoje dugogodišnje iskustvo i znanje na prijatan i razumljiv način. Nijedan čas sa njim nije monoton što polaznike motiviše da budu istrajni u radu i steknu znanje koje im je potrebno.