Linux administrator

Cilj kursa "Linux administrator"

Linux administrator

Cilja kursa je osposobljavanje kandidata za efikasno korišćenje i rešavanje problema u oblasti administriranja samog računara kao i kompleksne multiserverske infrastrukture pod operativnim sistemom Linux. Polaznici će uz pomoć komandne linije samostalno instalirati pakete, konfigurisati, održavati i optimizovati performanse računara i ostatka mreže u Linux okruženju. Poseban akcenat je na sticanju znanja iz oblasti administracije određenih servisa: WEB servisa, servisa elektronske pošte, administracije MySQL servera kao i ovladavanjem tehnologijama za virtuelizaciju.

Detaljnije o kursu

Linux je besplatan i open source operativni sistem čije održavanje i administracija predstavlja izazov za svakog sistem administratora.

Linux je obično distriburian u obliku Linux distribucije, koja pored kernela uključuje i prateće programe. Poznate distribucije su Debian, Ubuntu, CentOS, OpenSUSE, Fedora, Arch. Za obuku se koriste najzastupljenije distribucije kada su u pitanju serveri - Ubuntu/CentOS.

Za najširi spektar web servera i hostovanje web aplikacija trenutno je Linux najkorišćeniji operativni sistem a posao administratora je da instalira, konfiguriše, zaštiti i održava server.

Na kraju kursa korisnik treba da samostalno instalira, održava i optimizuje performanse servera i ostatka mreže u linux okruženju.

Ovaj kurs traje 85 časova i sastoji se iz dva modula koji su tesno povezana i koja obrađuju materiju koju diktira savremeno tržište.Uslovi za pohađanje obuke

U cilju što kvalitetnijeg rada cele grupe polaznici trebaju da:

 • poseduju računar, pristup Internetu i poznaju operativne sisteme na korisničkom nivou
 • prođu obavezno testiranje
 • obave konsultacije sa predavačima
 • budu rešeni da pored zajedničkog rada na časovima samostalno vežbaju i izrađuju sve projekte koji se dobijaju za rad i vežbu kod kuće

Pogodnosti koje kandidat dobija tokom obuke:

 • Rad u maloj grupi (6-8 polaznika)
 • Praktičan rad na projektu
 • Izrada završnog rada i testiranje kandidata
 • Certifikat o pohađanju obuke
 • Stručna preporuka predavača za dalje usavršavanje ili zaposlenje
 • Mogućnost daljeg praćenja profesionalnog razvoja kandidata kroz mentorstvo

Pozicije na kojima se može raditi nakon završene obuke:

 • Sistem administrator
 • Linux sistem administrator
 • Linux system engineer
 • IT System engineer
 • IT network administrator
 • Online Linux Engineer
 • Red Hat linux system administrator

Dužina trajanja kursa: 3.5 meseca

Cena obuke po modulima i ukupna cena:

 • Ukupna cena:
  Svi moduli: 790EUR-a
 • Cena Modula 1
  Linux operativni sistem: 475EUR-a
 • Cena Modula 2
  Admin. Linux servera: 475EUR-a
* Sve navedene cene važe za grupu od 6-8 polaznika
* Plaćanje može biti u celosti ili na mesečne rate, a vrši u dinarima po prodajnom kursu evra Banca Intesa na dan izdavanja uplatnice ili računa.
* Kurs se održava 2x3 časa nedeljno u poslepodnevnim terminima (u dogovoru sa grupom)
* Datum održavanja kursa možete pogledati ovde
* Primer uplatnice pogledaj ovde
* Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre kursa. Polaznici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na kursu, biće u prilici da pošalju nekog drugog kao svoju zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Slanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni.

Sadržaj kursa

 • Instalacija Linux distribucija
 • Komandna linija, editori teksta
 • Administracija korisnika i grupa
 • Prava pristupa i vlasnički odnosi
 • Upravljanje procesima
 • Softverski raid, LVM, NFS, kvote
 • Instalacija softverskih paketa
 • Pisanje komandnih skriptova
 • Osnovni sistemski servisi
 • Periodično izvršavanje komandi - Cron
 • Zapisivanje logova - Syslog
 • Konfigurisanje linux kernela
 • Rad u mrežnom okruženju
 • Firewall - iptables
 • Administracija DHCP servera
 • Administracija DNS servera
 • Administracija Web servera
 • Administracija Mail servera
 • Administracija MySQL servera
 • Administracija NFS servera
 • Samba, FTP
 • Održavanje multiserverske infrastrukture
 • Tehnologije za virtuelizaciju (KVM, Xen)

Šta misle naši polaznici