Linux administrator

Cilj kursa "Linux administrator"

Linux administrator

Cilja kursa je osposobljavanje kandidata za efikasno korišćenje i rešavanje problema u oblasti administriranja samog računara kao i kompleksne multiserverske infrastrukture pod operativnim sistemom Linux. Polaznici će uz pomoć komandne linije samostalno instalirati pakete, konfigurisati, održavati i optimizovati performanse računara i ostatka mreže u Linux okruženju. Poseban akcenat je na sticanju znanja iz oblasti administracije određenih servisa: WEB servisa, servisa elektronske pošte, administracije MySQL servera kao i ovladavanjem tehnologijama za virtuelizaciju.

Detaljnije o kursu

Linux je besplatan i open source operativni sistem čije održavanje i administracija predstavlja izazov za svakog sistem administratora.

Linux je obično distriburian u obliku Linux distribucije, koja pored kernela uključuje i prateće programe. Poznate distribucije su Debian, Ubuntu, CentOS, OpenSUSE, Fedora, Arch. Za obuku se koriste najzastupljenije distribucije kada su u pitanju serveri - Ubuntu/CentOS.

Za najširi spektar web servera i hostovanje web aplikacija trenutno je Linux najkorišćeniji operativni sistem a posao administratora je da instalira, konfiguriše, zaštiti i održava server.

Na kraju kursa korisnik treba da samostalno instalira, održava i optimizuje performanse servera i ostatka mreže u linux okruženju.

Ovaj kurs traje 85 časova i sastoji se iz dva modula koji su tesno povezana i koja obrađuju materiju koju diktira savremeno tržište.Uslovi za pohađanje obuke

U cilju što kvalitetnijeg rada cele grupe polaznici trebaju da:

 • poseduju računar, pristup Internetu i poznaju operativne sisteme na korisničkom nivou
 • prođu obavezno testiranje
 • obave konsultacije sa predavačima
 • budu rešeni da pored zajedničkog rada na časovima samostalno vežbaju i izrađuju sve projekte koji se dobijaju za rad i vežbu kod kuće

Pogodnosti koje kandidat dobija tokom obuke:

 • Rad u maloj grupi (6-8 polaznika)
 • Praktičan rad na projektu
 • Izrada završnog rada i testiranje kandidata
 • Certifikat o pohađanju obuke
 • Stručna preporuka predavača za dalje usavršavanje ili zaposlenje
 • Mogućnost daljeg praćenja profesionalnog razvoja kandidata kroz mentorstvo

Pozicije na kojima se može raditi nakon završene obuke:

 • Sistem administrator
 • Linux sistem administrator
 • Linux system engineer
 • IT System engineer
 • IT network administrator
 • Online Linux Engineer
 • Red Hat linux system administrator

Dužina trajanja kursa: 3.5 meseca

Cena obuke po modulima i ukupna cena:

 • Ukupna cena:
  Svi moduli: 1070EUR-a
 • Cena Modula 1
  Linux operativni sistem: 475EUR-a
 • Cena Modula 2
  Admin. Linux servera: 595EUR-a
* Sve navedene cene važe za grupu od 6-8 polaznika
* Plaćanje može biti u celosti ili na mesečne rate, a vrši u dinarima po prodajnom kursu evra Banca Intesa na dan izdavanja uplatnice ili računa.
* Kurs se održava 2x3 časa nedeljno u poslepodnevnim terminima (u dogovoru sa grupom)
* Datum održavanja kursa možete pogledati ovde
* Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre kursa. Polaznici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na kursu, biće u prilici da pošalju nekog drugog kao svoju zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Slanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni.

Sadržaj kursa

 • Instalacija Linux distribucija
 • Komandna linija, editori teksta
 • Administracija korisnika i grupa
 • Prava pristupa i vlasnički odnosi
 • Upravljanje procesima
 • Softverski raid, LVM, NFS, kvote
 • Instalacija softverskih paketa
 • Pisanje komandnih skriptova
 • Osnovni sistemski servisi
 • Periodično izvršavanje komandi - Cron
 • Zapisivanje logova - Syslog
 • Konfigurisanje linux kernela
 • Rad u mrežnom okruženju
 • Firewall - iptables
 • Administracija DHCP servera
 • Administracija DNS servera
 • Administracija Web servera
 • Administracija Mail servera
 • Administracija MySQL servera
 • Administracija NFS servera
 • Samba, FTP
 • Održavanje multiserverske infrastrukture
 • Tehnologije za virtuelizaciju (KVM, Xen)

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

cabarkapa

Slobodan Čabarkapa

Slobodan Čabarkapa je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Radi na projektima koje zahtevaju stručno znanje iz objektno orijentisanog programiranja, programiranja za Android i Linux-a. Profesionalno se bavi programiranjem više od 10 godina. Za njega polaznici kažu da je vedrog duha, pun energije i volje da im prenese svoje dugogodišnje iskustvo i znanje na prijatan i razumljiv način. Nijedan čas sa njim nije monoton što polaznike motiviše da budu istrajni u radu i steknu znanje koje im je potrebno.

marko spasojevic

Marko M. Spasojević

Marko M. Spasojević je specijalizirao na Visokoj ICT školi i završio master na Fakultetu Organizacionih nauka u Beogradu. Profesionalno se bavi objektnim i web programiranjem u softverskoj kompaniji Nul Tien koja mu omogućava stalni napredak i razvoj. Zbog svog iskustva i rada na inovativnim projektima polaznici kurseva mu se stalno vraćaju kako bi im inovirao znanje sa novim tehnologijama. Omiljen je predavač jer uči polaznike kroz diskusije preko kojih rešavaju softverske probleme. Takav način rada im širi vidike i oslobađa prostor za logička razmišljanja koja će im pomoći u bilo kom poslu.