Koje pogodnosti nudimo

 • IT konsultacije pre donošenja odluke o upisu na kurs
 • Smatramo da je izuzetno važno da se pre donošenja odluke o upisu na kurs polaznik upozna sa predavačem jer nam je iskustvo pokazalo da razgovor sa predavačem u velikoj meri može pomoći polazniku oko izbora kursa u skladu sa njegovim predznanjem i ličnim afinitetima. Na ovaj način želimo da pomognemo polaznicima da prepoznaju svoj potencijal i izaberu odgovarajuće zanimanje.

 • Rad u malim grupama
 • Obuka se vršu u grupama od 6-8 polaznika jer je to optimalan broj ljudi koji dozvoljava nesmetan interaktivni rad sa svim polaznicima. Želimo da se maksimalno posvetimo svakom polazniku kao da je jedan jedini u grupi.

 • Prijatnio radno okruženja
 • Svakom polazniku se pristupa pažljivo, sa punim razumevanjem i ciljem da na što efikasniji način usvoje predviđena znanja i veštine onog zanimanja koje izaberu.

 • Stručnost predavača
 • Predavači na kursu su kvalifikovani stručnjaci iz najrazličitijih IT oblasti. Profesionalno se bave prenošenjem znanja, ali i aktivnim radom na savremenim projektima.

 • Praktičan rad na projektu
 • U cilju što efikasnijeg osposobljavanja polaznika za izabrano zanimanje akcenat se daje na realnim projektima koji se može iskoristiti u kreiranju ili nadogradnji postojećeg portfolia.

 • Mogućnost mentorstva nakon završetka kursa
 • Završetak kursa ne predstavlja kraj već početak druženja sa polaznicima koji u zavisnosti od potrebe, okolnosti i interesovanja može da dovede do novih oblika saradnje.

 • Mogućnost zaposlenja/prakse u partnerskim kompanijama
 • Jedan od ciljeva Prekvalifikacija jeste uspostavljanje saradnje sa kompanijama u kojima će naši polaznici biti prepoznati kao kandidati kojima će biti omogućen direktan prolaz na razgovor/testiranje za posao/praksu.