Test iz C#-a

Test iz C#-a

Test je informativnog karaktera i služi za bolju procenu vašeg nivoa znanja, kako biste lakše doneli odluku o tome koji kurs da upišete. Prvenstveno je namenjen onima koji imaju neka znanja iz IT oblasti ali nisu sigurni da li su odgovarajuća za upis na napredni nivo kurseva ili je potrebno pohađati neki od osnovnih nivoa i utvrditi gradivo. U zavisnosti od broja tačnih odgovora, na kraju testa, dobićete preporuku koji kurs treba izabrati.

Pitanje 1

U programskom jeziku C# umesto getter/setter metoda u klasama se definišu:

 1.  Svojstva
 2.  Delegati
 3.  Polja
 4.  Indekseri

Pitanje 2

Potrebno je u nekoj klasi definisati polje season u kome bi se čuvalo jedno od četiri godišnja doba. Najbolje je da to polje bude tipa:

 1.  string
 2.  int
 3.  nabrajanje Season koje bi imalo imenovane konstante Spring, Summer, Autumn i Winter
 4.  char

Pitanje 3

Potrebno je da polje x neke klase može da ima celobrojnu vrednost ili null. Ovo polje treba definisati na sledeći način:

 1.  private int x;
 2.  private int? x;
 3.  private nullable int x;
 4.  Ovako nešto nije moguće

Pitanje 4

Klasa B nasleđuje klasu A. Da bi se ostvario polimorfizam metoda doIt u klasama A i B može da ima sledeći potpis:

 1.  Klasa A: public void doIt()
  Klasa B: public void doIt()
 2.  Klasa A: public virtual void doIt()
  Klasa B: public void doIt()
 3.  Klasa A: public void doIt()
  Klasa B: public override void doIt()
 4.  Klasa A: public virtual void doIt()
  Klasa B: public override void doIt()

Pitanje 5

Koji od sledećih iskaza u vezi sa konverzijom je tačan?

 1.  Moguće je definisati i implicitnu i eksplicitnu konverziju
 2.  Moguće je definisati samo implicitnu konverziju
 3.  Moguće je definisati samo eksplicitnu konverziju
 4.  Nije moguće definisati konverziju u C#-u

Pitanje 6

U programskom jeziku C#:

 1.  Klase i strukture pripadaju kategoriji vrednosnih tipova
 2.  Klase i strukture pripadaju kategoriji referencijalnih tipova
 3.  Klase pripadaju kategoriji referencijalnih, a strukture kategoriji vrednosnih tipova
 4.  Klase pripadaju kategoriji vrednosnih tipova, a strukture kategoriji referencijalnih tipova

Pitanje 7

U .Net Framework klasnoj biblioteci za klasu List tačan je sledeći iskaz:

 1.  Dodavanje elementa je moguće samo na kraj liste, iza poslednjeg
 2.  Element je moguće umetnuti na proizvoljnu poziciju u listi
 3.  Element je moguće umetnuti na proizvoljnu poziciju u listi, ali samo dok se broj elemenata ne izjednači sa kapacitetom liste koji mora biti zadat prilikom kreiranja liste
 4.  Elementi liste su međusobno povezani referencama

Pitanje 8

Metodu OnFinished je moguće pretplati na događaj Finished objekta na koji ukazuje referenca alg?

 1.  alg.Finished.register(OnFinished)
 2.  alg.Finished = OnFinished;
 3.  alg.Finished += OnFinished;
 4.  alg.Finished(OnFinished);

Pitanje 9

U Windows Forms aplikaciji za definisanje prozora koristi se klasa:

 1.  Window
 2.  WindowForm
 3.  WinForm
 4.  Form

Pitanje 10

Za brzo čitanje redova jedan po jedan iz rezultata dobijenog izvršenjem komande na SQL serveru koristi se objekat ADO.NET klase:

 1. DataSet
 2. SqlDataReader
 3. SqlConnection
 4. SqlCommand