Test iz osnova programiranja

Test iz osnova programiranja

Test je informativnog karaktera i služi za bolju procenu vašeg nivoa znanja, kako biste lakše doneli odluku o tome koji kurs da upišete. Prvenstveno je namenjen onima koji imaju neka znanja iz IT oblasti ali nisu sigurni da li su odgovarajuća za upis na napredni nivo kurseva ili je potrebno pohađati neki od osnovnih nivoa i utvrditi gradivo. U zavisnosti od broja tačnih odgovora, na kraju testa, dobićete preporuku koji kurs treba izabrati.

Pitanje 1

U programskom jeziku C promenljiva definisana u funkciji može se koristiti:

 1.  Na svim mestima u programu kome funkcija pripada
 2.  Samo u funkciji u kojoj je promenljiva definisana
 3.  Samo u fajlu u kome je funkcija definisana
 4.  Zavisi od modifikatora koji se primenjuje prilikom definicije promenljive

Pitanje 2

Ime funkcije standardne biblioteke jezika C kojom je moguće čitati sa standardnog ulaza je:

 1.  read
 2.  readln
 3.  scanf
 4.  input

Pitanje 3

Sintaksni element jezika C koji omogućava da se rešavanje problema može podeliti na manje probleme i jezik C čine proceduralnim zove se:

 1.  funkcija
 2.  pokazivač
 3.  petlja
 4.  procedura

Pitanje 4

Pozivom funkcije free standardne biblioteke jezika C:

 1.  briše se sadržaj standardnog izlaza
 2.  uklanjanju se sve promenljive koje su definisane pre poziva ove funkcije
 3.  oslobađa se alocirani prostor na zadatoj adresi u dinamičkoj zoni operativne memorije
 4.  ova funkcija ne postoji u standardnoj biblioteci jezika C

Pitanje 5

Koji broj će se naći u promenljivoj result nakon izvršenja sledećeg programskog koda?
int i, result;
int numbers[] = {14, -23, 15, 46, 3};
result = numbers[0];
for (i = 1; i < 5; i++)
{
if (result < numbers[i])
result = numbers[i];
}

 1.  14
 2.  -23
 3.  46
 4.  3

Pitanje 6

Naredbom break programskog jezika C može se prekinuti izvršavanje:

 1.  funkcije
 2.  programa
 3.  procedure
 4.  petlje

Pitanje 7

Koji broj će na standardnom izlazu ispisati sledeći programski kod? int numbers[3][2] = {{14, -23}, {15, 46}, {3, 11}};
printf("%d", **(numbers+1));

 1.  14
 2.  -23
 3.  15
 4.  46

Pitanje 8

Ako se u promenljivoj a nalazi vrednost 3, rezultat izraza 3 + 6 / a++ je:

 1.  2
 2.  3
 3.  4
 4.  5

Pitanje 9

Koja od sledeće četiri funkcije predstavlja rekurzivnu definiciju funkcije faktorijel? long fact1(long n)
{
if (n > 1)
return n * fact1(n-1);
}
long fact2(long n)
{
if (n > 1)
return n * fact2(n-1);
else
return 1;
}
long fact3(long n)
{
long i, result = 1;
for (i = 1; i <= n; i++)
result *= i;
return result;
}
long fact4(long n)
{
long i, result = 1;
for (i = n; i > 1; i--)
result *= i;
return result;
}

 1.  fact1
 2.  fact2
 3.  fact3
 4.  fact4

Pitanje 10

Koji broj na standardnom izlazu ispisuje sledeći program? #include
int a = 0;
int func1(int x)
{
int y = 1;
a += x;
y++;
return y;
a++;
}
int main(void)
{
a += func1(100);
a += func1(200);
printf("%d", a);
return 0;
}

 1.  304
 2.  305
 3.  306
 4.  307